Wijngaard Aan de Breede Beek
navigatiemenu

Onze visie

Duurzame wijnbouw en bodem
Het volgen van de principes van de duurzame landbouw vormt een belangrijke basis voor de teelt in de wijngaard.

Er wordt geen gebruik gemaakt van insecticiden, maar er zijn planten ingezaaid (wilde marjolein en rode klaver) die nuttige insecten aantrekken om de plaaginsecten te bestrijden.

Verder is er gekozen voor schimmel­resistente rassen die een verhoogde weerstand hebben tegen valse meeldauw, een belangrijk probleem in de wijnbouw. Door juist voor deze rassen te kiezen kunnen de planten goed gezond blijven met biologische middelen.

Er wordt géén gebruik gemaakt van kunstmest, maar uitsluitend organische meststoffen, waaronder het gebruik van houtsnippers als voeding voor het bodemleven. 

Het bodemleven wordt door deze maatregelen beschermd en gestimuleerd. Een gezond bodemleven is van onschatbare waarde voor een gezond gewas.

Bodem als basis
De wijngaard is aangelegd op een stuk land met een zeer goede bovenste teeltlaag. Specifieker omschreven is de grond op de wijngaard hoge zwarte enk-eerdgrond. Een bovenlaag van fijn lemig zand met rijke aanwezigheid van humus. De grondlagen daaronder verschillen van lemig zand tot andere verschillende zandsoorten. De rijke schakering in deze ondergrond vormt een belangrijke basis voor een rijke schakering in de smaken van de wijn.

Vandaar dat er met de bodem voorzichtig wordt omgegaan; het is een belangrijke basis voor de teelt.

Het machtige schimmelrijk