Wijngaard Aan de Breede Beek
navigatiemenu

De wijngaard

Op Landgoed Slichtenhorst ligt prachtig gelegen op een beschutte plek Wijngaard Aan de Breede Beek. In 2003 is de eerste hectare aangeplant en in 2010 is de wijngaard uitgebreid naar 2 hectare. De gebruikte rassen hebben allemaal een verhoogde resistentie tegen valse meeldauw. Ze zijn ontwikkeld bij de landbouwuniversiteit Geisenheim in Duitsland. Door de ontwikkeling van deze nieuwe rassen is het mogelijk om in het Nederlandse klimaat op duurzame wijze druiven te telen en daarmee een goede wijnkwaliteit te realiseren.

De wijngaardenier

Henk Breugem (1961) is in 2003 begonnen met de aanplant van de wijngaard. Als tuinders­zoon heeft hij eerst 20 jaar in de geestelijke gezond­heids­zorg gewerkt.

Op een goed moment besloot hij zijn agrarische 'roots' weer op te pakken en koos voor het opzetten van dit bedrijf. Nu werkt hij in deeltijd zowel op de wijngaard als in de geestelijke gezondheidszorg, een afwisselende combinatie.

Vrijwilligers

Er heeft zich inmiddels een team van vrijwilligers gevormd dat ervaring heeft opgebouwd in de diverse werkzaamheden in de wijngaard. Als vrijwilliger maak je het proces van wintersnoei tot oogst, van druif tot wijn van dichtbij mee. Dat alles in de idyllische omgeving van het landgoed zorgt voor een ontspannende inspanning.

Mocht u geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk bij de wijngaard: informeer bij de wijngaardenier voor mogelijkheden.

Wijngaard Aan de Breede Beek

Hen Breugem - wijngaard Aan de Breede Beek
Wijngaard Aan de Breede Beek

Landgoed Slichtenhorst

Vanaf de negende eeuw tot begin 1800 waren veel boerderijen en grond in de omgeving van Nijkerk in handen van Duitse kloosters. Door samenwerking tussen de hertogen van Gelre en deze kloosters heeft deze situatie lang standgehouden. Het gebied wat nu Landgoed Slichtenhorst heet, viel onder het klooster Paderborn.

Tijdens de Franse bezetting, omstreeks 1803, raakten de kloosters hun bezittingen kwijt. Ze werden in beslag genomen door de Nederlandse staat en kwamen door verkoop in particuliere handen.

Zo ontstond door samenvoeging van de boerenhoeven Groot Ehrental, Klein Ehrental, Schavenau, Schardepot en de Neude het landgoed Slichtenhorst.

In 1916 kwam het landgoed in bezit van de familie van Leeuwen Boomkamp. Het grootste deel van het toenmalige landgoed is nog steeds intact en in familiebezit.
Er heeft op dit landgoed geen ruilverkaveling plaatsgevonden zodat de natuur er nog in volle rijkdom aanwezig is. Je kunt er daardoor prachtig wandelen.